Het belang van het monitoren en beheren van gebouwgebonden installaties

Zoals je in mijn vorig blogs hebt kunnen lezen, hou ik mij bezig met Facility as a Service, kortweg FaaS. FaaS heeft betrekking op de elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)panden. Alles wat gebouwgebonden is waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand beheerd kan worden, maakt onderdeel uit van FaaS.

Gebouwgebonden installaties worden steeds vaker geïntegreerd. In deze blog beantwoord ik de vraag of het ook zinvol (en nodig) is om, net als bij ICT-apparatuur, de verschillende componenten van de gebouwgebonden installatie te monitoren en beheren. We benaderen deze vraag vanuit verschillende invalshoeken.

Technologische ontwikkelingen

Bij mijn blog ‘Wie slaat de brug tussen facility en ICT?’  kun je lezen dat er in de afgelopen 15 jaar een verschuiving heeft plaatsgevonden van hardware naar software. Oplossingen zijn veel intelligenter geworden en software is het belangrijkste component geworden. Nemen we als voorbeeld een camera-observatie-oplossing, dan zien we dat een beveiligingsmedewerker met een analoog systeem van 15 jaar geleden, waarbij hardware het belangrijkste component is, zo’n 30 à 40 camera’s tegelijk kan bewaken. Door de overgang van analoog (conventioneel) naar IP en de veranderende rol van het softwarecomponent, kan diezelfde beveiligingsmedewerker nu 200 tot 300 camera’s monitoren.

Softwaretechnieken als ‘motion detection’ en ‘virtual fencing’ vragen veel rekencapaciteit. Voor dergelijke systemen heb je een Netwerk Video Recorder (NVR) nodig. Deze NVR’s zijn servers vergelijkbaar met een e-mail- of fileserver.

De ontwikkeling van software op het gebied van beveiliging en functionaliteit gaat snel. Fabrikanten van gebouwgebonden systemen brengen momenteel gemiddeld eenmaal per kwartaal een software-update uit. Omdat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van hardware naar software, is de noodzaak ontstaan om de gebouwgebonden installaties ook te monitoren en te beheren, net zoals in een ICT-omgeving.

Het belang van data

In de blog waarnaar ik eerder verwees, maar ook in ‘Van facility in de cloud naar Business Intelligence’ lees je dat het verzamelen en analyseren van data voor organisaties steeds belangrijker wordt. De winkeloptimalisatie-oplossing voor de retailbranche, die gebaseerd is op een camerasysteem, is hiervan een goed voorbeeld. Als je als filiaalmanager (realtime) inzicht hebt in het aantal bezoekers, type bezoeker (man, vrouw, leeftijd), wachtrij-ontwikkeling bij de kassa, de looproutes, toegevoegde waarde van displays etc., dan kun je hiermee een omzetverbetering realiseren van 20%. Dit voorbeeld geeft nog maar eens aan hoe belangrijk het hebben van inzicht en het analyseren van data is. Dit is nog maar het begin van het veranderingsproces van software naar data. Omdat data een cruciaal onderdeel is van de aansturing van processen en organisaties, wordt het belang van het monitoren en beheren van gebouwgebonden installaties steeds groter.

Integratie met het primaire proces

Ook de techniek van gebouwgebonden installaties wordt steeds vaker geïntegreerd in aansturing van het primaire organisatieproces en krijgt hierdoor een prominentere rol. Neem de oplossing waarbij een intercomoplossing bij verzorgingstehuizen wordt ingezet om op basis van geluiden (akoestische bewaking) te bepalen of de bewoners slapen. In de oude situatie moest een verzorger in de nacht periodiek rondes lopen. Nu monitoren systemen de bewoners. Bij afwijkend gedrag zendt het systeem een signaal uit. De verzorger bepaalt de prioriteit en verleent waar nodig de gevraagde zorg. Dit maakt zijn of haar werk beter te overzien en aantrekkelijker. De organisatie is in sterke mate afhankelijk van een goede werking van het systeem en de beschikbaarheid ervan moet dan ook gegarandeerd kunnen worden (vergelijkbaar met de uptime van een fileserver).

Veranderingen gaan steeds sneller

In de blogs ‘Cloud computing, de grote broer van Facility as a Service’ en ‘Is Facility as a Service volwassen?’ beschreef ik de parallellen tussen de ontwikkeling van cloud computing en die van Facility as a Service. De conclusie is dat Facility in cloud (of FaaS) zich versneld zal ontwikkelen richting de hedendaagse oplossing van cloud computing. Daar waar de ontwikkeling van cloud computing 15 jaar duurde, zal FaaS er naar schatting minder dan de helft van de tijd voor nodig hebben. Ook ontwikkelingen bij gebouwgebonden installaties gaan daarom snel. De achterstand op ICT wordt snel kleiner. Niet alleen worden er meer functies toegevoegd, ook beveiligingsaspecten zoals data encryptie op basis van SSL (Secure Socket Layer) en TLS (Transport Layer Security) protocollen worden versneld ingevoerd. Fabrikanten kiezen voor een gefaseerde aanpak, simpelweg omdat ze niet alles tegelijk kunnen implementeren. Dit is te complex en te omvangrijk. Maar het gaat wel snel en daarom is het belangrijk dat software en firmware voor gebouwgebonden installaties regelmatig geüpdatet wordt.

De volgende ontwikkeling op dit vlak is de implementatie van IPv6 (Internet Protocol versie 6). Dit is de versie 6 van het internetprotocol voor het toewijzen van IP-adressen. Het is de opvolger van IPv4 en de tweede versie van het internetprotocol dat in gebruik is genomen.

Conclusie

Gezien de snelle ontwikkelingen op technologisch vlak, de toename van de afhankelijkheid, de snelheid van de veranderende wereld en de gewenste uptime kunnen we concluderen dat het monitoren en beheren van gebouwgebonden installaties waarde toevoegt en daarmee noodzakelijk is geworden.

  

Onze ervaring met het monitoren en beheren 

Het valt ons op dat er nog niet zoveel fabrikanten of resellers van gebouwgebonden installaties proactief bezig zijn met het promoten van monitoring- en beheeroplossingen. FourIQ heeft de afgelopen periode een monitorings- en beheeromgeving ingericht specifiek voor gebouwgebonden (facilitaire) systemen. De omgeving waarvan wij gebruikmaken, was al ingericht voor het monitoren en beheren van ICT-componenten zoals switches, firewalls, access points, storage, backups, pc’s, servers etc.

Op basis van het Simple Network Management Protocol (SNMP) hebben wij verschillende gebouwgebonden installaties toegevoegd aan onze beheeromgeving. SNMP is een toepassingslaag-protocol dat zorgt voor een gemakkelijke overdracht van managementinformatie tussen netwerkmachines. Het maakt deel uit van de Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) protocol suite. Met het SNMP-protocol kan op een eenvoudige manier bijvoorbeeld de status van een disk opgevraagd worden, of de hoeveelheid verkeer over een netwerk. Via kleine programma’s (zogenaamde agents) kan dit protocol het netwerk monitoren en hieruit statistische informatie genereren. SNMP vereist weinig bandbreedte, wat het protocol populair maakt voor het aansturen van bepaalde toepassingen.

Bij het toevoegen van gebouwgebonden installaties zoals camera-, toegangscontrole-, intercom-, alarm-, klimaatbeheersingssystemen, hebben we ervaren dat er weinig kennis aanwezig is in het kanaal. Wanneer we bijvoorbeeld een SNMP MIB (Management Information Base) of SNMP OID (Object Identifier) opvroegen, kregen we in eerste instantie vaak een ontwijkend antwoord. Voor ons een indicatie dat het nog geen gemeengoed is. Vreemd, gezien het toenemende belang. Regelmatig wordt onze vraag m.b.t. SNMP MIB of OID door een reseller, distributeur of importeur ‘teruggelegd’ bij de fabrikant. Maar ook hier hebben ze moeite met het beantwoorden van de vraag. Er is wel een groot verschil waar te nemen tussen bedrijven die ICT georiënteerd zijn en bedrijven die hiernaartoe aan het groeien zijn. Gelukkig zijn er meer wegen die naar Rome leiden en kunnen we naast SNMP ook op andere manieren systemen monitoren en beheren. In een volgende blog komen we hierop terug. We zullen dan ook de vraag beantwoorden of het nuttig en wenselijk is om alle componenten van gebouwgebonden installaties te monitoren en beheren.

Aanleiding

Ik heb deze blog geschreven om het belang van het monitoren en beheren van gebouwgebonden installaties inzichtelijk te maken. Maar al te vaak wordt hier niet bij stilgestaan, of wordt er makkelijk overheen gestapt. In mijn optiek is dit niet terecht. Heb je een andere mening of misschien een vraag? Je bent van harte welkom om te reageren.

By |May 24th, 2018|