De 7 ‘as a Service’ onderdelen van FaaS op een rij

Steeds vaker lezen we dat diensten ‘as a Service’ worden aangeboden. Alle ‘as a Service’ diensten zijn gebaseerd op het principe van Software as a Service (SaaS), maar bij de huidige oplossingen gaat het vaak verder dan alleen maar de software. De hardware en onderliggende infrastructuur maken ook deel uit van de dienst die vaak vanuit een cloud gedachtegang geleverd wordt.

In het geval van cloud vind ik het belangrijk dat de intelligentie van een systeem (het centrale hart) zoveel mogelijk wordt gecentraliseerd in één datacentrum. Daarnaast sluit je als klant een contract af per maand of per device. Je hoeft dan geen kapitaalinvesteringen te doen (het zogenaamde ‘pay per use’ model).

In de blog ‘Wat is Facility as a Service?’ lees je dat FaaS betrekking heeft op de elektrotechnische installaties van (bedrijfs-)panden. Alles wat gebouwgebonden is waar een spreekwoordelijke stekker aan zit, wat een IP-adres heeft en wat op afstand beheerd kan worden, maakt onderdeel uit van FaaS.

Binnen FaaS onderscheiden we de volgende ‘as a Service’ diensten:

Infrastructure as a Service (IaaS)

Hiermee bedoelen we hardware en besturingssystemen van servers, werkstations en netwerkapparatuur zoals routers en firewalls. De trend is dat bepaalde componenten zoals servers steeds vaker gevirtualiseerd via de cloud worden aangeboden. Kijkend naar FaaS behoren hiertoe, behalve de centrale componenten zoals (virtuele) servers voor CCTV-, intercom-, klimaatbeheersings- en domoticasystemen, ook hardwarecomponenten zoals camera’s, lezers en sensoren.

Platform as a Service (PaaS)

Dit is een platform waarmee organisaties applicaties ontwikkelen, uitvoeren en beheren zonder de complexiteit van het bouwen en onderhouden van de infrastructuur. PaaS wordt aangeboden als een openbare, privé of hybride clouddienst. Voor het ontwikkelen van apps voor smart devices kun je gebruik maken van ‘mobile Platform as a Service’ (mPaaS).

Voor het leveren van FaaS is PaaS voor ons het platform waarmee de bovenliggende subsystemen gekoppeld kunnen worden. Het platform bestaat uit applicaties zoals SMS, GBS, FMIS, BIM, IT Management en een klantportaal, uit functies die worden bepaald door de Wet & Regelgeving, NEN normeringen, GDPR en klantspecifieke workflows (scrips), uit technieken die je van de provider mag verwachten zoals cybersecurity, redundantie, IoT en het device-onafhankelijk kunnen werken. Het platform is het ‘gereedschap’ om de bovenliggende FaaS subsystemen te kunnen leveren. In de blog ‘as a Service’ lees je hier meer over. Onze FaaS oplossing noemen wij de e-Facility Circle; het PaaS gedeelte heet het e-Facility Platform.

Softeware as a Service (SaaS)

SaaS wordt gezien als de applicatielaag van cloud computing, waarbij het platform (PaaS) en de infrastructuur (IaaS) als onderliggende lagen worden toegepast. Zonder deze onderliggende lagen is er geen sprake van flexibel verhogen of verlagen van het verbruik.

Bij FaaS onderscheiden we de volgende vier SaaS onderdelen. Wil je meer weten lees dan de blog ‘De vier FaaS gerelateerde SaaS onderdelen’.

Security as a Service (SECaaS)

SECaaS in een ICT-omgeving heeft betrekking op het veiligstellen van je bedrijfskritische informatie tegen cyberaanvallen zoals DDoS. In een facilitaire omgeving heeft SECaaS betrekking op de beveiligingsaspecten van een gebouw. Denk hierbij aan oplossingen voor camera-, toegangscontrole-, brandmeld-, alarm- en omroep- en ontruimingssystemen. Indien er een overeenkomst wordt gesloten op basis van SECaaS zijn, naast de technische invulling, het prijsmodel (pay per use) en de service levels belangrijke overwegingen.

Comfort as a Service (CaaS)

Bij CaaS staat het klimaatbeheersingssysteem centraal (verwarming, ventilatie, airconditioning en luchtbehandeling). Met de opkomst van domotica-oplossingen voor woningen, zien we dat ook gebouwautomatisering voor kantoren een vlucht neemt. Door systemen onderling te laten samenwerken, zijn storingen beter zichtbaar en beheersbaar, komen er minder klachten van medewerkers, is er sprake van een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim, een betere beheersing van het energieverbruik en een hogere beschikbaarheid van installaties.

Binnen de verschillende groepen die ik hier op hoofdlijnen beschrijf, zijn er ook andere ‘as a Service’ diensten. Binnen de groep van CaaS heb je ‘Vitality as a Service’, dat bijvoorbeeld de luchtkwaliteit meet en monitort wat voor gevolgen deze heeft op het welzijn van de kenniswerker/medewerker.

Hospitality as a Service (HaaS)

Bij hospitality of gastvrijheid staan medewerkers en bezoekers centraal. Het gebouw waarin de medewerkers veel van hun tijd doorbrengen, moet daarom voldoen aan hun behoefte (een flexibele werkplek, het op de voet kunnen volgen van de laatste technologische ontwikkelingen en een optimale balans in het gebruik van deze techniek voor werk en privé). Organisaties die in staat zijn om vanuit ‘Customer Intimacy’ te werken, kunnen deze medewerkers maximaal bedienen. Voor de bezoeker is een uitgebreide receptiefunctie van groot belang. Dit zijn concepten die al langer bestaan en die steeds meer centraal vanuit een Shared Service Center worden uitgevoerd. Om te kunnen voldoen aan de wensen van de medewerker en de bezoeker, zijn subsystemen nodig die bij HaaS optimaal geleverd kunnen worden middels een cloudoplossing.

Sustainability as a Service (SUaaS)

Bij SUaaS staat duurzaamheid van het gebouw centraal. Deze wordt gerealiseerd door het treffen van energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik van ledverlichting die bij nieuwbouw via Power over Ethernet (PoE) gevoed wordt, of het installeren van slimme meters. In ruim 70% van de gebouwen is het klimaatsysteem niet goed afgesteld. Bij een juiste afstelling is een grote besparing mogelijk. De grootste stap om energie te besparen is om alternatieve energie te gebruiken zoals zonne-, wind- en warmte-energie. Uit onderzoek is gebleken dat een schone en duurzame werkomgeving de gezondheid en productiviteit van medewerkers vergroot. Met name alternatieve energie geeft je leef- en werkomgeving een flinke boost. Een vorm van SUaaS is ESCo (Energy Service Company). ESCo’s installeren bijvoorbeeld zonnepanelen met als doel substantieel op de energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, de vermogensbelasting te verlagen en de eigen organisatie te ontlasten.

Aanleiding

In eerdere blogs zijn al verschillende ‘as a Service’ onderdelen van FaaS aan bod gekomen. Via deze blog wil ik je een totaaloverzicht geven van alle (zich razendsnel ontwikkelende) onderdelen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan nodig ik je van harte uit om te reageren.

By |March 27th, 2018|